Wednesday, 23 March 2022

ખોવાઈ જઈશ

મોતના આ દોરામાં પરોવાઈ જઈશ,
એક દિવસ હું પણ ખોવાઈ જઈશ.

ઘમંડ છે તને કે રોજ યાદ કરું છું,
એક દિવસ તું પણ વિસરાઈ જઈશ.

આમ વારંવાર આટલું બધુ રડાવે છે કેમ?
આમ ને આમ જ હું વિખેરાઈ જઈશ.

આમ આંખોને તાકીને જોયા ન કર,
એક દિવસ આંખોના દોરામાં ગૂંચવાઈ જઈશ.

આમ સાવ ' સૂફી ' તું ક્યાં રખડ્યા કરે છે,
કોઈક દિવસ આ જગતમાં ખોવાઈ જઈશ.

Tuesday, 26 October 2021

કાફી છે.

મે ક્યાં તારી જિંદગી માંગી લીધી  છે,
રહેવા માટે તારા પગનો તકિયો કાફી છે.

ભલે ને હોય સામા વાળા પાસે તલવાર,
મે કાયમ સામે કલમને ઉભી રાખી છે. 

જ્યાં સુધી મળી ન જાય એ પૂરેપૂરી,
મે પણ જાગી લેવાની હઠ પાળી છે.

લાગણીની રેસમાં સતત દોડી દોડીને,
હવે તો  મારી જાત પણ થોડી  થાકી છે.

જીવવા માટે એ પણ ઘણી થઈ જશે,
થોડી સારી યાદો મે પણ સંઘળી રાખી છે.

થાકી જવાયું એટલું સમજતા સમજતા,
એણે મારી પાછળ જિંદગી ખર્ચી નાખી છે.

લોકો કહે છે ' સૂફી ' પાગલ થઈ ગયા,
અમે તો બસ પ્રેમરૂપી મદિરા ચાખી  છે.

- અબુસુફિયાન હાંસ

Monday, 18 October 2021

સાથે છે...

તસ્વીર મારી ન એક પણ એની પાસે છે.
છતાં તસ્વીર મારી કાયમ એની સાથે છે.

એ ફોન કરે કે હું ફોન કરું, બધું એક જ છે,
અહી પ્રેમમાં આ બધી સ્પર્ધાઓ કોણ રાખે છે.

જીવ તો આપી દીધો તે  આખે આખો ભેટમાં,
એનાથી વિશેષ આ જીવ બીજુ શું ચાહે છે.

ન છૂટે કદી આપણઆ  અડીખમ સાથ ,
એવી દુઆ આ દિલ વારંવાર માંગે છે. 

રાતે એની તસ્વીરનો પ્રભાવ કેવો છે,
ચાંદની રાતના વાદળા પણ ઝાંખા લાગે છે.

અફસોસ એક વાતનો કાયમ રહી જશે ' સૂફી ' ને,
જીવ મારો છે ને અધિકાર બીજા ભાગે છે.

-  અબુસુફિયાન હાંસ

Tuesday, 11 May 2021

રડાવ્યો છે મને.

તે કેટલીય વાર રડાવ્યો છે મને,
તારી પ્રીતએ ખુબ  થકાવ્યો છે મને.

એનાથી વિશેષ ઉપકાર શું હોય શકે?
તે કેટલીય વાર પડતા બચાવ્યો છે મને.

શબ્દોને સંઘરી સંઘરીને મારા માથે મૂકી,
તે સતત તારા પ્રેમથી બિરદાવ્યો છે મને.

કેટલીય વાર ઘોર અંધારી રાતોમાં પણ,
તારી છબીએ દુઃખમાંથી ઉઘાડ્યો છે મને.

જીવનમાં દુઃખનો અંબાર છે તે છતાં,
તે સતત તારી વાતથી હસાવ્યો છે મને.

જગતના લોકની વાત શું કરે ' સૂફી '?
તેઓએ  વારંવાર હંફાવ્યો  છે  મને.

- અબુસુફિયાન હાંસ

Monday, 3 May 2021

અકળાય છે..

સાચી વાતો કરતા પણ માણસ અકળાય છે,
સારી વાતો પણ ક્યા કોઈનાથી સંભળાય છે.

તું વારંવાર કોને કહ્યા કરે તારા મનની વ્યથા,
વાત એની તો મહેફિલે મહેફિલે બદલાય છે.

એને કાયમ દુઃખ આપ્યા કરે છે તો પણ,
એ પુત્રની જમવાની ફિકર મા ને થાય છે.

ચાંદની રાતોમાં ઘણી વાર એવું પણ થાય,
આંખો પર એની યાદોની ઉંચી પાર બંધાય છે.

સંભાળીને મૂક્યા કર એક એક કદમ ' સૂફી ',
તારી સાથે  હર  કદમ પર અલગ ખેલ રમાય છે.

- અબુસુફિયાન હાંસ

Monday, 26 April 2021

મૂકી દે બાજુએ...

મૂકી દે બાજુએ, આ તારી ખોટી ખુમારી છે,
સાચવ તારી જાતને, આ ખરેખર બીમારી છે.

લઈ રહ્યો છું શ્વાસ આ કફોડી હાલતમાં પણ,
એ બીજું કઈ નથી, બસ ખુદા તારી મહેરબાની છે.

કોઇ આટલું કરગરે છે, બસ ઊભો તો રહી જા,
આજકાલ તને આ આટલી બધી શેની તુમાખી છે.

જીવનમાં જે કંઈ થયું છે આમ તો નથી થયું,
બસ એમાં કોઈની ને કોઈની મદદગારી છે.

હસતા  જોઈ લઉં છું બે - ચાર જણાને,
બસ મારી મહેનતની આ જ કમાણી છે.

એનાથી વિશેષ શું જોઈએ બીજું ' સૂફી ' ને,
 તારો  સાથ પણ છે,  ને રાત  ચાંદની છે.
Monday, 19 April 2021

કરગર્યા ન કર.

બધાની સામે તું કરગર્યા ન કર,
સાવ ખુદાને તું અવગણ્યા ન કર.

રમવું હોય તારે તો મેદાન છે,
કોઈની જિંદગીથી તું રમ્યા ન કર.

સાથે છે તો સમય વિતાવી લે,
આમ શાહીનની જેમ તું ઉડ્યા ન કર.

લડી લે જિંદગીના     આ     સફરમાં,
સાવ  નાના.  પથ્થરોથી તું     ડર્યા ન કર.

તારી સાથે તો છે દુઃખને સાંભળનારા ' સૂફી '
 આમ   સાવ   તું   એકલો   રડ્યા ન   કર.

- અબુસુફિયાન હાંસખોવાઈ જઈશ

મોતના આ દોરામાં પરોવાઈ જઈશ, એક દિવસ હું પણ ખોવાઈ જઈશ. ઘમંડ છે તને કે રોજ યાદ કરું છું, એક દિવસ તું પણ વિસરાઈ જઈશ. આમ વારંવાર આટલું બધુ રડાવે...